semazen

Mevlevilik denilince ilk akla gelen Sema, lügatta işitmek manasındadır. Belli bir nizama bağlı kalmaksızın dini ve tasavvufi bir coşkunlukla sema icra eden kişilerdir.