Çocuklar bu atölyede çizen robot tasarlayarak mühendislik ve ürün geliştirmegibi kavramlar üzerine düşünecekler.

Etkinlik Türü
Çocuk Aktiviteleri
Katılımcı Sayısı
2-10 (Küçük Grup)
11-100 (Orta Grup)
101-1.000 (Büyük Grup)
Kazanımlar
Aidiyet
Buz Kırıcı
Denge
Eğlence
İletişim
Kaynak Yönetimi
Konsantrasyon
Koordinasyon
Motivasyon
Pratik Zeka
Yaratıcılık