YouTube video

5 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Dublaj Atölyesinde Cofuture İnovasyon Festivali katılımcılarının birbirinden eğlenceli çalışmaları görülmeye değerdi.