Sessiz kal kimse senden hesap sormasın

Baltaş, Türk Kültüründe Yönetmek isimli kitabında Türkiye’ye özgü ve çalışma hayatını derinden etkileyen en çarpıcı iki özelliğin olgunlaşma ve güven eksikliği olduğunu söylüyor. Baltaş, bu iki özelliği kitabında şöyle açıklamış: ‘’Türkiye’de iş hayatında ‘ben sana dokunmayayım, sen de bana dokunma’ olarak formüle edilebilecek bir ‘sessiz antlaşma’ vardır. Çalışanlar nezaket zırhıyla kendilerini diğerlerinden uzak tutmakta ve ortaya çıkan sükunet, uyumlu çalışma ortamı vardır gibi algılanmaktadır. Bu tür ortamlarda ‘herkes birbiriyle iyi geçinir’. Çünkü yolunda gitmeyen işler için kimse kimseden hesap sormaz, kimse de hesap vermek mecburiyetinde kalmaz. Çalışanlar toplantılarda fikrini söylemez, ancak alınan kararlara katkıda bulunmak için çaba da göstermez. Çünkü hoşlanılmayan bir kararla ilgili arkadan konuşmak rahat ve kolaydır.Başkalarının hatalarını konuşmak kişinin yüreğini yelpazeler ve ona üstünlük duygusu verir. Türk kültürünün ekip çalışması yapma konusundaki en büyük engeli, güven eksikliğidir. ‘Güvenme dostuna, saman doldurur postuna’, ‘Babana bile güvenme’, ‘İnsanoğlu çiğ süt emmiştir’, ‘Akan suya inanma, eloğluna güvenme’ gibi birçok atasözünün yer aldığı Türk kültüründe yetişen bireylerin güven duymakta güçlük çektiğini ortaya koyan araştırmaların sonuçları, hiç de şaşırtıcı değildir. Güven Endeksi’nde Norveç’in puanı 65 iken Türkiye’nin ki 6’dır.

GEREKTİĞİNDE İYİ TAKIM OYUNCUSU OLURUZ

Takım çalışması, takım ruhu günümüzün popüler söylemlerinden. Peki ya biz, Türkler, ekip çalışmasına ne kadar yatkınız? Takım çalışmasının en önemli öğeleri ‘’uzlaşma’’, ’’hesap verebilirlik’’, ‘’güven’’ bize ne kadar tanıdık kavramlar, takım çalışmasında zayıf ve güçlü yanlarımız neler, uzmanlara sorduk.

Takım çalışmasına yatkın olmak, iş ilanlarında en önemli kriterlerden biridir. Şirketlerde sürekli ekipler oluşturulur, tam gaz ortak projeler geliştirilir. Verimli ekip çalışmasına ilişkin eğitimler, seminerler her zaman gündemdedir. O kadar ki, ekşi sözlük yazarları çalışanların ‘takım çalışması’ konusundaki hislerine tercüman olmuşlar:

 • ‘’Bütün suçları ekibin geri kalanına yüklemeyi sağlayan çalışma biçimi’’,
 • ‘’Aynı amaç doğrultusunda tek bir kişinin çalışıp diğerlerinin kebab yaptığı ve ardından ödülün birlikte paylaşıldığı organizasyonların yaptığı iş’’
 • Birden fazla insanın bir araya getirilerek bir araya getireni çekiştirdikleri etkinlik’’.

Takım çalışması iyi uygulanmadığında, ki bu işi iyi becerebilen şirket sayısı gerçekten çok azdır, yukarıdaki yorumlar sonuna kadar doğrudur. Başarılı takım oluşmasında liderlik, ortak hedefler, iş akışı ve iletişim çok önemli evet, ama Türkler’e özgü kişilik özellikleri hesaba katılmadığında yapılan takım çalışmalarından pek hayır beklememek lazım. Türkler sıkışmadıkça pek bir araya gelip ortak bir şeyler yapmayı sevmezler. Ama gerekirse çok iyi bir takım oyuncusu da olurlar. Bu işin uzmanlarına Türkler’in takım çalışmasına ne kadar yatkın olduklarını, avantajlı ve dezavantajlı taraflarını sorduk.

Uzlaşma=boyun eğmek

Bu konuda belki de en deneyimli isim ki bu işin kitabını yazan Prof. Dr. Acar Baltaş. Türk Kültüründe Yönetmek isimli kitabı da olan, birçok kuruma ekip oluşturma eğitimleri veren Baltaş, iyi bir ekip çalışması için en temel kişilik özelliğinin uzlaşma olduğunu söylüyor. Ona göre Türk kültürünün ekip çalışmasını zorlaştıran en temel özelliğe de uzlaşma kültürünün olmayışı: ‘’Çünkü Türk kültüründe uzlaşma, boyun eğmek, yenilmek ve ilkelerinden vazgeçmek anlamına gelir. Türk kültüründe uzlaşma geleneği olmadığı için, ya kavga edilir ya da çatışmadan kaçınılır. Biz buna ‘iki yüzlü saygı’ diyoruz. Türk kültürünün ekip çalışmasını zorlaştıran bir diğer özelliği hesap sorma ve verme sürecinin çatışma yaratan dolayısıyla kaçınılan bir durum olmasıdır.’’

Uzlaşmanın boyun eğmek ve zayıflık olarak algılanması, ‘’ Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’’ misali kimse bana bulaşmasın diye topluluk içinde sessiz kalmak, arkadan dedikodu yapmak, eleştrip çözüm sunmak, güven eksikliğinden hiçbir görüşü ifade edememek, geri bildirim vermemek, hep Türk kültürünün takım çalışmasını zorlaştıran özellikleri.

Yeter ki hiyararşi olsun

Türkiye’de takım çalışmasının önündeki önemli engellerden biri de hiyerarşik yapı. Türkler hiyerarşik yapıyı severler. Yönetmekten çok yönetilmek isterler, başlarında biri olsun, sorumluluk ona ait olsun ve herkes kendi işini bilsin isterler. Ortak sorumlulukları paylaşmaktansa sorumluluk ya alta ya üste bir yerlere havale edilmelidir. Böylece başarısız olduğumuzda suçu atacak birini bulursunuz. Hata asla paylaşılmaz, mutlaka başkası suçludur.

Bireyler tek başlarına var olmak istiyor

Türkiye’de takım çalışması son dönemde çok yaygın ki olmama şansı neredeyse artık yok. İşlerin ulaştığı büyüklük, takımlar halinde çalışmayı gerektiriyor. Ama gerçek anlamda başarılı takım kurup yöneten sayısı tartışılır. Xerox Türkiye İK Direktörü Gülnur Baykurt, bunun toplum olarak takım çalışmasını bilmiyor olmamızdan kaynaklandığını söylüyor: ’’Çoğu şirkette grup hedeflerinin olmaması ve bireysel hedeflerin konulması da bunun bir göstergesi. Türkiye’de özellikle satış odaklı çalışan şirketlerde, bireyler kendi hedefleri ile tek başlarına var olmaya çalışırlar.’’

Aynı hedefin5-6 ayrı anlatımı yapılmalı

Eğitmen ve profesyonel koç Çağlar Çabuk, takım çalışmasında Türkleri ikna etmenin önemine dikkat çekiyor: ‘’Türkleri ikna etmeniz ve o işi neden yapılması gerektiği konusunda normalden daha fazla konuşma yapmanız gerekli. Türkler için aynı hedefin en az beş altı ayrı anlatımı yapılmalı diye düşünüyorum. İçlerinden en az bir ya da iki tanesi takım üyesini etkileyecektir.

Duygulara hitap eden liderlikle mucizeler yaratabiliriz

E tabii Türk kültürünün takım çalışmasını kolaylaştıran tarafları da var. En önemlisi de toplulukçu bir kültür olması. Türkler, güçlü aile bağlarına sahip, ait olma ihtiyacı hisseden, bir sorun olduğunda yakınlarının yardımına koşan, işi sahiplenen kişiler olduğundan gerektiğinde çok iyi bir takım oyuncusu olabilirler. Prof.Dr.Baltaş ‘’Bireyciliğin zirvesini oluşturan Anglosakson kültüründen tercüme  kitap ve reçetelerle Türkiye’de ekip çalışması, yöneticilik ve liderlik vaazları vermek, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktır. İnsanların duygularına hitap eden ve anlam duygusu veren bir liderlik anlayışıyla Türk kültüründe mucizeler yaratmak mümkündür. Ancak ne yazık ki yöneticilerin çoğu batıdan ithal ettikleri yönetim anlayışlarıyla bu fırsatı kullanamıyorlar’’ diyor.

Fatih Terim neden başarılı oldu da DelBosque ve Aragones başarısız oldu?

Bu konuda en somut örneklerden biri futboldan verilebilir. Prof.Dr.Baltaş, şu örneklere yer vermiş;

 • Türk futbolu, 1992-1996 yılları arasında SeppPiontek yönetiminde tarihinin en kötü sonuçlarını almışken, yerine geçen yardımcısı Fatih Terim’in, Türk futbolundaki ilk uyanışı gerçekleştirmesi,
 • Buna karşılık Real Madrid’in geçmişi başarılarla dolu teknik direktörü DelBosque’nin görevine sezon ortasında Beşiktaş tarafından son verilmesi,
 • İspanya’nın Avrupa şampiyonu olduğu 2008 yılında başında olan LuisAragones, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe’ye son on yıldaki en başarısız sezonunu yaşatması ve takımın genç oyuncularından birinin ‘’ Aragones’le aramızda doku uyuşmazlığı oldu’’demesi,(ki bu durum Türkiye’ye gelen birçok yabancı teknik direktörün yaşadıklarıyla örtüşüyor) durumu özetliyor.

Takım çalışmasında verimliliği engelleyen şeyler neler?

 • adaleti olmayan iş dağılımı
 • yanlış ekip seçimi
 • ulaşılması zor hedefler
 • takım arkadaşları arasında uyumsuzluk
 • koordinasyonsuzluk
 • kıskançlık
 • bilgiyi, başarıyı paylaşmama
 • sorumluluğa ve başarısızlığa ortak olmama
 • benbilirimcilik

‘’ Xerox Türkiye İK Direktörü Gülnur Baykurt: Türkler, kendi kendini motive edemeyen, başkalarının gazı ile hareket eden kişiler olarak bilinir. Ne yazık ki öz disiplinleri ve kendi kendilerini motive edebilme becerileri çok gelişmemiştir. Bu yüzden Türk takımlar, düzenli aralıklarla övgüye ihtiyaç duyar, sonuç alınana kadar her aşamada üstlerinden ve arkadaşlarından destekleyici ilgi beklerler. Aksi bir durum kolayca motivasyonlarını düşürebilir.’’

Türkler lider odaklı batılılar takım odaklı

İzgören Akademi Genel Müdürü Umut Sav, Türkler’e has problemlerin büyük ölçüde ego kontrolü veya duygusal yaklaşım temelli olduğunu söylüyor. Sav, Türk kültüründe ekip çalıştırmasını kolaylaştıran ve zorlaştıran özellikleri Batı kültürü ile kıyaslıyor:

TÜRK ÇALIŞANLAR FAKTÖR BATILI ÇALIŞANLAR
Duygu İşe yaklaşım Mantık
Kısa vade Planlama Uzun vade
Aceleci Günlük hayat Sakin
Lider odaklı Yönetim Takım odaklı
İçten İş dışı ilişkiler Mesafeli
Yüksek, kısa süre Motivasyon Düşük,uzun süre
100 metre Proje Maraton
Adam göre iş Görev dağılımı İşe göre adam
Bütünsel, ilişkiye dayalı Düşünüş İşe göre adam
Çiğnenebilir Kurallar Uyulmalı

 

Ekip çal(ış)ması

JackLondon’un Ateş Yakmak adlı öyküsü, Fransa’da resimli bir kitap olarak yayımlanmış. Hemen bir tane tedarik etmeli, çok güzeldir.
Hikayenin, varsa adını unuttuğum kahramanı, köpekleriyle tek başına Klondike yollarına düşer. Tecrübesizlikten ayakları ıslanır; durmak ve ateş yakmak zorundadır; ama soğuktan donmaya başlayan parmaklarının yerinde olup olmadığını anlamak için bile eldivenlerini çıkarıp bakması gerekir. Bir kibrit çakacak bir yol arkadaşı olsa, ateş yakacak, hayatı kurtulacaktır. Ama (‘’-50 derecede tek başına yola çıkmak ölümdür’’diyen)eskileri dinlememiş, Başkalarının aklına kimseye ihtiyacı olmadığını düşünmüş, Büyük Kuzey’in kışıyla tek başına baş edebileceğini sanmıştır. Oturup haysiyetiyle ölümü beklemekten başka çaresi yoktur.( Köpeği ise, ateş yakacak bir başka sahip bulma ümidiyle onu bırakıp gider.)
‘Vahşi Kapitalizm’ yıllarında yaşayan Amerikalı yazar JackLondon (1876-1916) malum, saf, çocuksu bir sosyalisttir. Bu hikayesiyle de dayanışmanın önemini, insanların birbirine muhtaç olduğunu anlatmaya çalışır. Liberal kapitalizm bir yandan-sosyal adaletsizliğe, sömürüye sözde bilimsel gerçekler uydurup’ ‘egoist bireyciliğin nimetleri’ diye beyin yıkarken, bir yandan da, insanlar sermayenin hizmetinde daha verimli çalışsın diye ‘ekip çalışmasının önemini’ tekrarlayıp durur.
Bu ne yaman çelişkidir, diyeceksiniz. Dinci veya Laik, bütün ideolojiler böyle ‘yaman çelişkiler’ üzerine kuruludur.

Bu hafta Hürriyet İK’da Burcu (Özçelik Sözer) ‘’Türkler ekip çalışmasına ne kadar yatkın?’’ sorusuna cevap arıyor.
Gerçi ben ona söyledim, boşuna uğraşma dedim, ben sana cevabı vereyim: Hiç değillerdir! Sadece çalıp çırpmak için, talan için bir araya gelirler. Bunun adına da ‘ekip çalışması’ değil ‘çete’ denir…

Şaka ve eleştiriler bir yana, ekip çalışması, sadece verimli sonuç almanın şartı değil, bir arada yaşama kültürünün ( ve medeni bir toplum olma yolunda) önemli bir aşamadır. Herkesin ‘kendini çakal, herkesi aptal’ sandığı, ‘her koyunun kendi bacağından asıldığı’ bir topluluk (= aynı yerde yaşayan insan kalabalığı-TKD) için, bunlar uzak, ama gene de peşinden koşmaya değer hayallerdir.