İş hayatında başarılı bir şekilde yürütülen takım çalışması, üretimi ve çalışanların verimini artırıyor. Bu tür şirketlerde liderler, daha donanımlı olarak yetişiyor.

Takım İçinde Öne Çıkaran Öneriler

Analiz yapın
Yaratıcı düşüncelerinizi ekiple paylaşın
Takım çalışanlarına yol gösterin
Hem kendinizi hem de grubu motive edin
İnisiyatif sahibi, açık, ilham verici ve dinamik olun

Başarının İlk Şartı: Takım Çalışması

Başarılı yürütülen takım çalışması, üretimi ve iş tatminini yükseltiyor. Takım içinde etkin rol üstlenen çalışan için liderlik yolu açılıyor. Uzmanlar, takımların hedeflerine ulaşabilmeleri için ekip içinde güven, destek ve motivasyonun şart olduğu konusunda hemfikir. Şirketler ise daha işe alım sürecinde adayın takım ruhuna uygun olup olmadığını sorguluyor.

Takımın başarısı için her takım üyesinin paylaşımcı, açık iletişime önem veren, geri bildirim alabilen ve verebilen, kendi çıkarlarından ziyade takımın çıkarlarını düşünen, bireysel değil ortak başarıya önem veren, diğer bireylere ilham vermeye ve kendisi de almaya açık, yapıcı kişiler olması gerekiyor. Bu özelliklere sahip bir takım üyesi, diğer çalışanların önüne geçip liderliği üstleniyor. Indus Danışmanlık Kurucu Danışmanı Genel Müdürü Efsun Yüksel Tunç, 230 şirket arasında yapılan araştırma kapsamında takım çalışması uygulayan şirketlerde üretimin yüzde 77 civarında, mesleki tatminin ise yüzde 65 oranında arttığını vurguluyor.

Takım Lideri Dinamik Olmalı

Uzmanlar, ekip çalışması için vizyon oluşturmanın değişime izin vermenin ve yetenekleri özgür bırakmanın önemi üzerinde duruyor. Yapılan birçok araştırma, takım çalışmasında insanları motivasyon açısından kazanç dışında birçok faktörün etkilediğini gösteriyor. Takım arkadaşları arasında liderliğe yükselebilmek için; öncelikle takımın için yapılması gerekenleri kişinin üstlenmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, lider takım için örnek olmalı yorumunu yapıyor. Liderliği üstlenecek olan kişi her şeyden önce takım çalışmasını benimsemiş, dinamik, paylaşımcı ve motive edebilen bir kişiliğe sahip olmalı. “Takım oyuncusu olmak ve liderlik farklı kavramlar. Ancak benzer nitelikleri gerektirir. Takım oyuncusu olmak için, bireysel başarıyı olduğu kadar ekip başarısını da düşünmek gerekir” diyen Teleperformance Türkiye İK Genel Müdür Yardımcısı Nadire Tunçay, liderliğin ise, ekip üyelerine herkesten fazla destek olmak, katkı sağlamak ve motive etmek gibi özellikleri gerektirdiği üzerinde duruyor.

Takım Ruhu Tüm Şirkete Yayılmalı

“Aynı katta oturmak ya da aynı logolu kartviziti taşımak takımdaşlığı otomatik olarak getirmez. İK istediği kadar programlar ve sistemler üretsin, takımdaşlığın ortak bir felsefe gerektirdiğini düşünüyorum” diyen Index Grup İK Direktörü Timur Tiryaki bu felsefenin de en üst seviyedeki kişiden (CEO) başlayan ve aşağı doğru yayılan bir süreç olduğunu iddia ediyor. Tiryaki, vizyon, grubun yönü, ortak amaç, temel değerler en yukarıda telaffuz edildikçe ve ara kademelerde takılmadan tabana kadar indikçe gerçek takımdaşlığın oluştuğunu anlatıyor. Anadolu Bilişim Hizmetleri İK Müdürü Aslı Altuntaş ise şu yorumu yapıyor; “Takım içinde daha fazla sorumluluk üstlenmek ikili ilişkilerde açık ve tutarlı bir yaklaşım sergilemek takım içinde belli bir saygının ve tarafsızlığın korunmasını sağlıyor ve hem takımı hem de çalışanı ileri taşıyor.”