kiyi temizlemeYenilikçi ve yaratıcı araçlarıyla sürdürdüğü temiz deniz mücadelesine, kişi ve kurumların gönüllü katılımını teşvik eden atölyemiz, şirketlerin kurumsal duyarlılığının deniz ve kıyıların korunması yönünde enerjiye dönüştürmeyi hedefleyen Kıyı Temizliği, denizler ve deniz kirliliğinin doğa ve canlı yaşamına etkileri hakkında bilgi paylaşımının yanı sıra, İstanbul kıyılarında öncelikli olarak tespit edilen bölgelerde kıyı temizleme çalışmasını da içeren tek günlük bir etkinliği sunuyor.

Etkinlik Türü
Sosyal Sorumluluk
Katılımcı Sayısı
101-1.000 (Büyük Grup)
1.001-10.000 (Mega Grup)
Kazanımlar
Aidiyet
Eğlence
Empati
İletişim
İşbirliği
Kaynak Yönetimi
Liderlik
Motivasyon
Özgüven
Paylaşım
Pratik Zeka
Sosyal sorumluluk
Stres Yönetimi
Takım çalışması
Yaratıcılık
Yüksek Enerji