güçduruşu

Zihinsel imaj ve öz güven yönetimi eğitim ve seminerlerimizde çarpıcı ve ilgi gören, zihin otokontrol metodlarını anlatırken yararlandığım yöntemlerden biri olan GÜÇ DURUŞU’na ayrı bir parantez açmak istiyorum. Literatürde POWER PAUSE olarak bilinen metod, özellikle kısa vadede heyecan kontrolü, stres/öfke yönetimi, uzun vadede ise vizyon geliştirme, tamamen kendi tasarımımız olan bir yaşam konforu yaratma, -aşk hayatımızı da kapsayan- genel bir bolluk bilinci oluşturma gibi başlıklarda bize muazzam bir destek sağlar, yaşama dair güçlü bir duruş oluşturmamıza katalizör olur. Bilinç diyorum zira bilim, son dönemde dünyalarımızı ya da bir başka ifadeyle yaşadığımız her şeyi bilinçli seçimlerimizle inşa ettiğimizi kanıtladı. Victor Hugo’nun ‘Sefiller’ romanında altını çizdiği üzere “Dünyalarımız, düşüncelerimizin ve hayallerimizin ete kemiğe bürünmüş halidir.” Ya da Emerson’un söylediği gibi “Tüm gün neyi düşünürsek ona dönüşürüz.’’ Yeter ki korku ve endişelerimizden arınalım ve 7/24 hayatımızda olmasını istediğimiz şeyler için yeterli dikkat geliştirelim.

Peki korkularımızdan yüzde yüz arınmak mümkün mü?

Seminerlerimizde katılımcılarımıza anlatmaya çalıştığımız ve uygulamasını yaptırdığımız GÜÇ DURUŞU teknikleri ile bu pekala mümkün.

Yıllardır toplumumuza tanıtmaya çalıştığımız yöntem, Türkiye’nin dört bir yanından yaşamında mucizeler yaşayan, hatta mucizeleri olağan hale getirenlerin, gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatında hayat ettiği başarıları deneyimlemeye başlayan, bu sayede müthiş bir ÖZ GÜVEN PATLAMASI yaşayan binlerce kişinin hikayelerini ulaştırıyor bize. POWER PAUSE dışında SILVA METODU VE MURPHY ÖĞRETİSİ de yararlandığımız, uluslararası literatürde kabul görmüş yöntemlerden bazıları.

PROGRAM İÇERİĞİ:

-Zihinsel imaj yönetiminin hazineleri
-Hayatı zenginleştirme potansiyeli kendi içindedir
-Ne olmak istiyorsan o olabilirsin…
-Zihin mekanizması
-Bilinçaltı nedir, nasıl kodlanır?
-Zihinsel zorlama ve baskıyla sonuca ulaşmak mümkün müdür?
-Zihin yönetimi becerileriyle mükemmel başarılar yakalamak
-Zihin yönetimi becerileriyle kesintisiz mutlu bir yaşam
-Zihin yönetimi becerileriyle mükemmel ilişkiler
-EGO
-Güç Duruşu(Power Pause)

Eğitimimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Etkinlik Türü
Indoor, Eğitim, kişisel gelişim
Katılımcı Sayısı
2-10 (Küçük Grup)
11-100 (Orta Grup)
101-1.000 (Büyük Grup)
Kazanımlar
Aidiyet
Buz Kırıcı
Denge
Empati
İletişim
Kaynak Yönetimi
Konsantrasyon
Paylaşım
Stres Yönetimi
Takım çalışması